Rury preizolowane Rehau

Rury preizolowane Rehau stosowane są głównie w ciepłownictwie, gdzie są wykorzystywane do transportu czynnika grzewczego od źródła ciepła do odbiorcy wyróżniają się dobrą jakość i trwałością wykonanej izolacji. Izolacja umożliwia układanie rur bezpośrednio w gruncie, co powoduje mniejsze rozmiary wykopów oraz oszczędności czasowe i inwestycyjne, a także stały monitoring stanu rur poprzez system alarmowy umieszczony w izolacji.