Grupy pompowe Oventrop

Urządzenie do regulacji i ograniczania temperatury zasilania w ogrzewaniu grzejnikowym lub podłogowym. Temperatura zasilania jest regulowana za pomocą trójdrogowego zaworu mieszającego w połączeniu z regulatorem temperatury z czujnikiem zanurzeniowym. 

Grupa pompowa Oventrop Regumat S
Grupa pompowa Oventrop Regumat S
Grupa pompowa Oventrop Regumat M3
Grupa pompowa Oventrop Regumat M3