Naczynia przeponowe Reflex

Przeponowe naczynia wzbiorcze Reflex są urządzeniami ciśnieniowymi. Membrana dzieli naczynie na przestrzeń wodną i gazową z poduszką powietrzną. Załączona deklaracja zgodności potwierdza zgodność z Dyrektywą 97/23/WE. Naczynia Reflex przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia i wyrównywania pojemności w zamkniętych układach grzewczych, solarnych i chłodniczych. Zbiorniki Reflex są produkowane ze stali, pokryte na zewnątrz powłoką, a wewnątrz niezabezpieczone. Nie została przewidziana dodatkowa warstwa na zużycie (dodatek antykorozyjny). Naczynia mogą mieć zastosowanie wyłącznie w układach zamkniętych z wodą niekorozyjną, nieagresywną chemicznie i nietrującą.

Naczynia przeponowe C.O.

Naczynia przeponowe C.W.U.