Naczynia przeponowe c.o. Meibes

Naczynia przeponowe c.w.u. Meibes