Rury preizolowane Rehau

Rury preizolowane Rehau stosowane są głównie w ciepłownictwie, gdzie są wykorzystywane do transportu czynnika grzewczego od źródła ciepła do odbiorcy wyróżniają się dobrą jakość i trwałością wykonanej izolacji. Izolacja umożliwia układanie rur bezpośrednio w gruncie, co powoduje mniejsze rozmiary wykopów oraz oszczędności czasowe i inwestycyjne, a także stały monitoring stanu rur poprzez system alarmowy umieszczony w izolacji

Rury Rehau Rauvitherm - rury preizolowane PE-Xa do efektywnego i niskotemperaturowego transportu ciepła System rur preizolowanych RAUVITHERM
Rury Rehau Rauvitherm
Rury Rehau Rauthermex (do transportu ciepła i wody) Do transportu ciepła powstającego w procesie spalania biogazu lub biomasy potrzeby jest
Rury Rehau Rauthermex (do transportu ciepła i wody)
Rury Rehau Rauthermex (do transportu wody lodowej) Do transportu zimnych mediów potrzebny jest system instalacyjny o trwałej izolacji
Rury Rehau Rauthermex (do wody lodowej)
Rury Rehau Raufrigo - system rur preizolowanych RAUFRIGO do transportu czynników chłodzących, solanek chłodniczych i mediów
Rury Rehau Raufrigo