System KAN-therm Press

System KAN-therm Press LBP (16-32 mm) – zalety:
Złączki Systemu KAN‑therm Press LBP, dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, charakteryzują się:

  • funkcją sygnalizacji niezaprasowanych połączeń (LBP – Leak Before Press) – „niezaprasowany nieszczelny”,
  • pierścieniami identyfikacyjnymi z kolorowego tworzywa,
  • możliwością stosowania zamiennie szczęk zaciskowych o profilu „U” lub „TH” (w przypadku średnicy Ø26 mm – „C” lub „TH”),
  • wyeliminowaniem konieczności fazowania krawędzi rury,
  • precyzyjnym pozycjonowaniem szczęk zaciskarki na pierścieniu,
  • możliwością łączenia z rurami wielowarstwowymi PE‑RT/Al/PE‑RT oraz rurami jednorodnymi PE‑Xc i PE‑RT,
  • wyeliminowaniem zjawiska wystąpienia korozji kontaktowej, w przypadku stosowania rur z wkładką aluminiową, dzięki zastosowaniu tworzywowych pierścieni dystansowych,
  • możliwością krycia połączeń w przegrodach budowlanych.

Rury

Łączniki

Elementy montażowe

Połączenia skręcane